Energetisch verbeteren woningen

In opdracht van woningcorporatie Mooiland werden dertig appartementen in Oirschot gedeeltelijk gerenoveerd. Met twee timmerlieden en twee schilders is Caspar de Haan betrokken bij dit multidisciplinaire project, bestaande uit bouwkundige werkzaamheden, energiebesparende maatregelen en schilderwerk.
 
Cees Ploeg, senior projectleider bij Mooiland: “Met ongeveer 27.000 woningen is Mooiland verspreid over heel Nederland, maar met een grote kern in Noordoost-Brabant. Bijzonder aan ons project in Oirschot is dat het om multidisciplinair werk gaat met bouwkundige werkzaamheden, energiebesparende maatregelen en schilderwerk. Mooiland streeft een energielabel C na bij het energetisch verbeteren van de woningen.  Ik ben zeer te spreken over de samenwerking met Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie. Heel belangrijk vind ik dat ze méédenken: met een gerust hart kun je verantwoordelijkheden helemaal bij hen leggen. Het renovatiewerk in Oirschot is in de wintermaanden uitgevoerd. “Dit heeft te maken met de loop van de voorbereiding van het project. Wachten was niet (meer) aan de orde en daarbij is dit typisch een project dat ook in de winter kan worden uitgevoerd. Uiteraard vergt het wel extra kwaliteitsborging en aandacht voor de bewoners. We letten ook goed op de weersomstandigheden. De communicatie met bewoners is voor ons enorm belangrijk. Zíj zijn immers onze klanten, als opdrachtgever moet je je daarvan bewust zijn. Goede informatieverstrekking naar bewoners is essentieel: men moet weten wáárom er iets wanneer gebeurt.”
 
Drie speerpunten
De drie speerpunten in dit project zijn: efficiëntie, een goed kwaliteitsniveau en het tot een minimum beperken van de overlast voor bewoners. Bij alle werkzaamheden wordt gekeken hoe de speerpunten zo goed mogelijk afgewogen kunnen worden. “Er bleek sprake van houtrotschade in de tussenstijlen. Op zo’n moment wordt er gehandeld overeenkomstig de uitvoeringsomstandigheden: het herstel wordt niet direct uitgevoerd, doch bij voldoende hoge temperaturen. Kwaliteit gaat dan boven snelheid van het proces, iets wat ik heel belangrijk vind. Daarnaast zijn er natuurlijk de bewoners die je zo min mogelijk tot last wilt zijn. Aangezien het renovatiewerk in de winterperiode wordt uitgevoerd, is het extra afgeschermd om de overlast tot een minimum te beperken.”
 
Bewoners profiteren dírect van de energiebesparende maatregelen: de gevel wordt geïsoleerd en er wordt isolatieglas met ventilatieroosters geplaatst. Als mensen meteen merken wat voor effect de renovatie heeft, vergroot dit ook het draagvlak. “In de jaren dat wij samenwerken met Mooiland hebben we een goede onderlinge verstandhouding opgebouwd. In dit project kwam daar ook Overvoorde & Van Tilborg bij, zij controleren de kwaliteit en voortgang van het werk. Het project loopt goed, is prettig en divers vanwege de verschillende disciplines die bovendien mooi aansluiten bij onze specialismen.”Opdrachtgever

Woningcorporatie Mooiland

Categorie

Woningcorporaties