Over ons

Ons team

Door mensen gedreven, sinds 1749. Dat is niet voor niets ons credo. Mensen staan centraal, mensen zijn onze succesfactor, ons kapitaal. Samenwerken doen we in teams, op kantoor, op de werkvloer en natuurlijk met partners in projecten.
Er is helaas geen foto met alle medewerkers van Caspar de Haan, hier ziet u de kantoorcrew.
Team Caspar de Haan

Over ons

Kengetallen

Kengetallen

Waar?

Werkgebied

Werkgebieden:
 • Noord Limburg t/m Roermond
 • Gelderland (Nijmegen / Arnhem)
 • Breda / Gorinchem / Dordrecht
 • Tilburg / Eindhoven
 • Utrecht

Ons werkgebied bestaat uit de regio's Breda, Tilburg, Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven, Venlo en Heerlen. We hebben naast verschillende vestigingen in dit gebied tevens veel gespecialiseerde partners waar we mee samenwerken.

Waar?

Op de kaart

map.jpg

Onze opdrachtgevers

Voor wie?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over ons

Ons DNA

Als een kameleon nemen wij de kleur aan van onze omgeving. Onze vaklieden zijn gewend om zich aan te passen aan de huisregels van de locaties waar zij werken. Of dit nu een krachtwijk is, een high tech fabriek, een penitentiaire inrichting, een zorgcomplex of de directievleugel van een internationaal concern, wij weten dat de ‘bewoonde’ functie van een gebouw voorop staat en de bewoners zo min mogelijk overlast mogen hebben van onze werkzaamheden.
Dit empathisch vermogen zit in ons bedrijfs-DNA, zo werken wij namelijk al bijna 3 eeuwen lang. Als bedrijf willen we opdrachtgevers, gebruikers en medewerkers vooral inspireren met onze drive om vastgoed te verduurzamen voor de toekomst. Eigenschappen en kenmerken die we al 9 generaties lang projecteren op ons werk, dag in, dag uit.

Over ons

Onze partners

Wij geloven dat we alleen succesvol kunnen zijn als we elkaar helpen in het realiseren van elkaars doelen. Daarom werken we voornamelijk in langdurige partnerschappen die ons ook de mogelijkheid geven om constant te investeren in de ontwikkeling van onze kennis, toepassing van nieuwe materialen, innovatieve technieken en vernieuwende business modellen voor een duurzame toekomst.
Hierdoor kunnen we risico’s beter beheersen, in vertrouwen met elkaar samenwerken en zorgen voor continuïteit en kwalitatief sterke oplossingen.

We werken volgens de basisprincipes van ‘The Natural Step’

Duurzaam

Ons familiebedrijf is per definitie duurzaam. We ondernemen voor de lange termijn. We nemen onze verantwoordelijkheid om de relaties waarmee en de omgeving waarin we werken, netjes achter te laten voor de volgende generatie. Het is de wortel van ons bestaansrecht. Om hier bewust mee om te gaan en het begrip duurzaamheid te verankeren in onze organisatie, werken we sinds 2013 volgens de basisprincipes van ‘The Natural Step’ (TNS). Dit geeft richting aan het begrip ‘duurzaamheid’ en zet hiermee stappen richting een volledig ‘duurzame’ samenleving.
De Zweedse wetenschapper Karl-Henrik Robèrt ontwikkelde TNS gebaseerd op de volgende principes:
 
 • De bodem niet uitputten;
 • Geen schadelijke chemische stoffen gebruiken;
 • De natuur niet aantasten;
 • Aandacht voor mensen hebben. 

Meer informatie over TNS: http://thenaturalstep.nl
The Natural Step

Over ons

Duurzame Partners

Duurzame Partners

Doelen

In ons visiedocument hebben we onze einddoelen 2030 omschreven. Vervolgens hebben we werkgroepen gemaakt om onderstaande doelen concreter vorm te geven en te realiseren.
In 2030:
 • zijn we als partners aan de slag
 • staat de mens nog steeds centraal
 • zorgen we dat we het altijd beter doen
 • geven we energie
 • gaan we verantwoord met materialen om
 • helpen we onze omgeving te ontwikkelen

Sociaal ondernemerschap

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, als keurmerk door TNO ontwikkeld. Een objectief meetinstrument dat transparant laat zien hoe sociaal een onderneming is.
PSO hanteert verschillende niveaus: van aspirant status (trede 1) tot boven modaal (trede 3). Caspar de Haan is één van de eerste Nederlandse onderhoudsbedrijven met een PSO-keurmerk en al meerdere jaren trede 3 gecertificeerd.

Over ons

Onze gedragscode

Ons werk is mensenwerk waarbij er altijd contact is met bewoners en gebruikers van gebouwen. Onze mensen moeten uiteraard vakbekwaam zijn maar hierbij vooral sociaal vaardig. Goed kunnen omgaan met allerlei soorten mensen in verschillende leeftijdscategorieën, culturele achtergronden, opleidingsniveau’s, etc., is een soort 2e natuur van onze medewerkers. De gedrags- en bedrijfscode stelt grenzen en geeft richting. Het document is o.a. bedoeld om directie en medewerkers bewuster te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd.
Hier treft u onze gedrags- en bedrijfscode, waarin de basis omgangsvormen en do’s & don’ts staan omschreven. Alle medewerkers hebben deze gedragscode ondertekend. De gedragscode van Caspar de Haan voldoet aan de voorgeschreven regels van SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid).

WKA