19jun

Groot onderhoud gevel en dak Pancratiusflat in Heerlen

 
RGS ketensamenwerking Woonzorg Nederland

Vorig jaar zijn we geselecteerd door Woonzorg Nederland als RGS ketenpartner en dit jaar voeren we al diverse projecten voor hen uit. Onder andere aan de Pancratiusflat een woon-zorgcomplex in Heerlen. Dit is een appartementencomplex met 130 woningen op vijf verdiepingen. De werkzaamheden betreffen groot onderhoud aan dak en buitenschil waaronder herstel van voeg- en metselwerk, kozijnen vervanging, houtrot herstel en schilderwerk.

Vorig jaar zijn we gestart met de RGS planvorming voor dit project. In overleg met Woonzorg Nederland is het onderhoudsscenario verspreid over meerdere jaren om zo gefaseerd naar de gewenste kwaliteitsdoelstellingen te komen. De kwaliteitseisen zijn geformuleerd met Kwaliteit In Balans (KiB), een instrument waarmee aspecten als veiligheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, met elkaar in de gewenste balans worden gebracht. Dat vertaalt zich een programma van eisen (PvE) met de kwaliteitseisen waar wij als uitvoerende partij aan moeten voldoen. KiB schrijft voor waar het eindproduct aan moet voldoen, heldere prestatieafspraken zowel qua onderhoudsniveau als ook bouwkundig.

Na opdrachtvorming hebben we samen met Woonzorg Nederland een uitvoerige bewonersinfomiddag georganiseerd waarbij we het meerjarenscenario en ons plan van aanpak van uitvoering hebben gepresenteerd. Uiteraard was hierbij ruimte voor vragen en inbreng. Op dit moment (juni 2018) werken we met een enthousiast team op volle toeren, de bewoners werken prima mee en zijn zeer tevredenheid over de uitvoering.