07mei

Onderhoud Abdijtuinen Veldhoven afgerond

 
Namens VvE Abdijtuinen blok 2 tot en met 7 is door VvE Diensten Nederland Eindhoven aan ons de opdracht verstrekt voor het buitenschilderwerk. Vanaf november 2017 zijn wij gestart met het complete buitenschilderwerk van 6 appartementengebouwen van de Abdijtuinen. Dit fraaie appartementencomplex is gelegen aan de Europalaan, Sterrenlaan en Abdijlaan in Veldhoven.

VvE Diensten NL is een bekende opdrachtgever van Caspar de Haan. Dit bedrijf beheert het vastgoed voor meer dan 1.000 Verenigingen van Eigenaren in het land. Zo ook voor de afzonderlijke VvE’s van de complexen Abdijtuinen. Alle appartementeigenaren zijn lid van de VvE van het eigen appartementengebouw. De individuele VvE’s dienen, hierbij geadviseerd door VvE Diensten, voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Denk hierbij aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. Met de VvE’s zijn de prestatieafspraken over planmatig onderhoud, ondergronden en afwerkingssystemen vastgelegd in het bestek.

Het complete buitenschilderwerk van de ruim 220 appartementen is door een vaste schilderonderhoudsploeg van 6 man gebouw voor gebouw onderhanden genomen. Voor het onderhoud van de balkons van de appartementen, het schilderen van de kozijnen en deuren hebben we telkens toegang gekregen van de individuele bewoners. De ‘lange’ kanten zijn geschilderd vanuit 12 meter brede hangbakken. Aan deze zijde van de gebouwen is telkens een stramien afgewerkt van boven naar beneden, startend met ontvetten en schuren, vervolgens gronden en lakken. De weersomstandigheden zijn bepalend geweest of er in- of uitpandig werd geschilderd, dit maakte het mogelijk om het project conform afspraak op te leveren.