04apr

Monumentaal RGS project voor Woonzorg Nederland

 
In het voormalig minderbroederklooster aan de Biest 43 in Weert is zorgcentrum ‘Hieronymus’ gevestigd. De geschiedenis hiervan gaat terug tot 1461. In 1998 is het gebouw door Woonzorg Nederland geschikt gemaakt als zorgcentrum, waarbij werd toegezien op behoud van de kloosterlijke sfeer. Onze opdrachtgever Woonzorg Nederland heeft het zorgcentrum verhuurd aan zorgorganisatie de Stichting Land van Horne.

Dit is ons eerste monumentale werk dat we in RGS hebben uitgevoerd volgens Kwaliteit in Balans (KiB). Bij resultaatgericht samenwerken volgens KiB is een heldere vraagspecificatie van de opdrachtgever het vertrekpunt. KiB is een instrument waarmee aspecten als veiligheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, met elkaar in de gewenste balans worden gebracht.  Op basis hiervan wordt een onderhoudsscenario gekozen waarmee de exploitatiekosten nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Ondanks het feit dat wij al sinds 1749 werken aan het verfraaien van vastgoed, blijft het bijzonder om onderhoud te verrichten aan een monumentaal pand. Naast de normale onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk en houtrotherstel, zijn er verschillende restauratie werkzaamheden verricht. Denk hierbij o.a. aan de restauratie van de bijzondere zonnewijzer. Mooi dat er binnen onze organisatie voldoende kennis aanwezig is om ook ingewikkelde restauratieklussen uit te kunnen voeren. Het RGS onderhoud aan diverse buiten gevels van het pand is voornamelijk in de wintermaanden uitgevoerd. Hiervoor zijn gevels in de steigers gezet met een kap en windwerend doek. De werkzaamheden hebben hierdoor nauwelijks hinder ondervonden van het weer en het project is netjes conform planning afgerond.