01dec

Máxima Medisch Centrum

 
Bij Caspar de Haan zijn we ons ervan bewust dat werken aan vastgoed niet alleen draait om het leveren van een hoge technische kwaliteit. Ook zaken als voorbereiding, planning, communicatie, de attitude van onze medewerkers en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn in ons werk erg belangrijk. Bij sommige klanten wordt direct duidelijk hóe belangrijk. Zoals bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is al sinds de jaren 80 een klant van Caspar de Haan, tot 2002 onder de toenmalige naam Sint Josephziekenhuis. De afgelopen decennia zijn we dan ook bij vele  schilder- en vastgoedklussen in het ziekenhuis betrokken geweest en hebben we een brede ervaring opgebouwd met de specifieke omstandigheden die zich hier voordoen. Die omstandigheden liegen er niet om: de zorgverlening moet immers altijd door kunnen gaan, ongeacht de werkzaamheden die plaatsvinden.

Samenwerking in het kort
  • 80.000m2 aan onderhoudswerk voor Máxima Medisch Centrum in Veldhoven
  • Bijzondere omstandigheden vanwege zorgverlening die altijd door moet gaan
  • Duurzame samenwerking: al sinds de jaren 80
  • Proactief meedenken op vele verschillende vlakken
  • Samenwerking vastgelegd in raamovereenkomst


80.000m2 aan onderhoudswerk
Of het nu gaat om de renovatie van een operatiekamercomplex, de spreekkamer van een arts of een complete verpleegafdeling, iedere klus moet tot in detail voorbereid worden. Bas de Leeuw, Hoofd Bouwbureau van het MMC: “Het huidige gebouw van het MMC in Veldhoven telt 80.000m2. Al die ruimtes moeten voortdurend onderhouden en, wanneer nodig, gerenoveerd worden. Dat betekent dat er altijd wel ergens gewerkt wordt, terwijl de zorg 24 uur per dag, 7 dagen in de week door moet gaan.”

Specifieke gedragsregels
Wat dat betekent voor de mensen die er komen werken, laat zich raden. “We hebben het dan over onder andere planning en voorbereiding, maar ook over de attitude van de werklui,” zegt Bas de Leeuw. Je moet in je achterhoofd houden dat voor iedere patiënt die hier komt, zijn of haar bezoek aan het ziekenhuis van het allergrootste belang kan zijn. Het kan letterlijk om leven of dood gaan. Dat stelt specifieke eisen aan de mensen die hier komen werken. Een arts kan geen slechtnieuwsgesprek voeren als op de achtergrond een schilder vrolijk meezingt met een luide radio. Ook wanneer iemand in het zicht van onze patiënten ongeïnteresseerd tegen een deurpost hangt met een sigaretje en zijn telefoon, vinden wij dat niet prettig. Er gelden hier dan ook andere gedragsregels dan op de meeste andere klussen. Het is voor ons heel belangrijk dat de mensen die hier komen werken, zich hiervan bewust zijn.”

Bij Caspar de Haan spelen we bij het werk in het MMC uiteraard in op deze en andere wensen, (wettelijke) voorschriften en protocollen. Cas de Haan: “We hebben een vast team dat we inzetten voor het MMC. Zij kennen letterlijk en figuurlijk de weg binnen het ziekenhuis en weten precies wat er van ze verwacht wordt. We zijn voortdurend met de opdrachtgever en alle betrokkenen in gesprek. Als vastgoedbedrijf zijn we een verlengstuk van de opdrachtgever en uiteraard handelen we daarnaar.”

Tot in de puntjes doordacht
Naast de juiste werkinstelling en attitude vergt het werken in een ziekenhuis ook een tot in de puntjes doordachte voorbereiding en planning. Bas de Leeuw: “Een voorbereidingstraject voor een renovatie duurt op zijn minst negen maanden, vaak meer. We maken daarbij een volledige risico-inventarisatie en bepalen welke maatregelen nodig zijn om die risico’s af te dekken. Bovendien moeten we rekening houden met verschillende doelgroepen: patiënten, maar ook artsen en afdelingsmanagers. Communicatie tussen al die partijen is een belangrijk aspect. Zo informeren wij patiënten en artsen altijd goed over bijvoorbeeld de te verwachten overlast, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar dan nog vergen veel zaken een grote flexibiliteit van alle betrokkenen. Als een patiënt op de Intensive Care bijvoorbeeld geen geluid kan verdragen, kunnen we niet een verdieping erboven gaan slopen of boren. Aan de operatiekamers kun je alleen ’s nachts werken; die zijn overdag voortdurend in bedrijf. De röntgenafdeling is supergevoelig voor trillingen, geluid en stof, dus daar moeten we rekening mee houden. En zo kan ik nog vele andere voorbeelden noemen.”

Breed pakket aan maatregelen
De maatregelen die genomen worden, variëren van stofschotten en het hermetisch inpakken van materialen die steriel moeten blijven, tot het ontruimen van volledige verpleegafdelingen. “De voorbereiding van zo’n project is enorm complex”, vervolgt Bas de Leeuw. “De mensen die hier komen werken, moeten dan ook aan een half woord genoeg hebben om te weten wat wij willen en wat er kan.” Evy Oorts, Inkoper Vastgoed & Huisvesting bij het MMC: “In Caspar de Haan hebben we een partij gevonden met wie we snel en effectief samenwerken. Ze geven goede adviezen, denken proactief mee en bieden een goede service. Iedere week komt onze contactpersoon vanuit Caspar de Haan, Peter Das, hier om de lopende projecten door te nemen. Als hij iets oppakt, hoeven wij er niet meer naar om te kijken.”

Duurzame samenwerking
Sinds 2010 is de samenwerking tussen het MMC en Caspar de Haan vastgelegd in een raamovereenkomst. Bas de Leeuw: “Mede door de complexiteit van ons werk, hebben we behoefte aan een betrouwbare partner die ervaring heeft met onze manier van werken, en daarnaast een duurzame samenwerking in de toekomst kan garanderen.” Evy Oorts: “In 2010 hebben we daarom een leveranciersselectie gehouden, waarbij Caspar de Haan samen met een andere partij is geselecteerd voor het schilderwerk en onderhoud aan de buitenschil. In de raamovereenkomst die we hebben opgesteld, is exact opgenomen welke prijzen we hanteren en welke materialen gebruikt worden. Op het moment dat er snel geschakeld moet worden, is er dan geen discussie over dat soort dingen. Maar ook bij reguliere projecten hebben we voordeel van onze duurzame samenwerking. Omdat we de mensen van Caspar de Haan niets meer uit hoeven te leggen, kunnen we projecten veel sneller en efficiënter aanvliegen. En dat scheelt tijd én geld.”