23jun

Renovatie 35 woningen Meijel

 
Het begon met een creatieve uitvraag op 2 A3-tjes, een sollicitatiebrief en een diepte interview. Onderwerp: energiebesparing en onderhoud voor 35 woningen van Antares in Meijel. Voorbereiding en planning zijn inmiddels in volle gang en na de bouwvak starten we, eind 2017 worden de woningen opgeleverd. De woonwensen van de bewoners zijn geïnventariseerd en er is tevens een klankbordgroep (incl. bewoners) betrokken bij zowel de vraagstelling als het selectietraject.

Arie Steijntjes, projectmanager Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie: “We zijn vooral  geïnspireerd door deze uitvraag van Antares. Op basis hiervan hebben we in samenwerking met de Bouwhulpgroep, een prachtig ontwerp met een compleet plan van aanpak inclusief bewonerscommunicatie ingediend. Dit sloot naadloos aan op de vraagstelling van Antares. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor ons plan. Door goed te luisteren naar klankbordgroep en de huurderbelangenvereniging hebben we het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Inmiddels is alles gepresenteerd aan de huurders met als resultaat 100% deelname.”