30nov

Ondertekening RGS contract met Laurentius Breda

 
Caspar de Haan onderhoud & renovatie is één van de 4 onderhoudsbedrijven waarmee woningcorporatie Laurentius onlangs een meerjaren RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) raamovereenkomst heeft getekend. Doel is om het schilderwerk de komende onderhoudscycli op een resultaatgerichte manier aan te pakken. Laurentius is een woningcorporatie in Breda met ruim 8.000 huurwoningen in o.a. Breda, Prinsenbeek, Ulvenhout, Bavel, Galder en Chaam. Met het RGS contract heeft Laurentius doorlopend een goed beeld van het totale onderhoud aan het eigen vastgoed, de kosten en de status.

Alex Huijben, projectleider vastgoed Laurentius: “Het proces richting het onlangs ondertekende RGS raamcontract hebben we samen met Bureau Onderhoud doorlopen. Hiermee zijn we van totaal 7 onderhoudsbedrijven naar 4 vaste partners gegaan. Er ligt nu een zeer gedegen handboek waarin alle uitgangspunten van schilderwerk, verwachtingen, kwaliteiten, etc… staan omschreven. Het  handboek biedt tevens een helder beoordelingssysteem met alle bijhorende KPI’s , tevens is de omschreven kwaliteit visueel goed meetbaar gemaakt. Hiernaast hebben we samen met de 4 partners een eenheidsprijzenlijst vastgesteld. In overleg zijn we uitgekomen op een onderhoudscyclus voor schilderwerk van 7 i.p.v. 6 jaar en we willen doorschuiven naar een onderhoudscyclus van 8 tot 10 jaar.  Qua onderhoud hebben we met RGS niet alleen een verbetering gerealiseerd maar ook een substantiële besparing op onderhoudskosten. Per complex stellen de bedrijven onderhoudsscenario’s op gebaseerd op de exploitatieperiode van het betreffende complex,  conform de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Het werk is evenredig verdeeld onder de 4 onderhoudsbedrijven. Eind 2016 starten we met de onderhoudsscenario’s voor 2017 en in januari 2017 willen we starten met het opstellen van de onderhoudsscenario’s voor de complexen die in 2018 op de begroting staan, zodat qua begroting alles mooi op tijd sluitend is.” 
Om hoeveel complexen gaat het RGS contract? Van de circa 240 complexen zijn sommigen complexen geclusterd. Totaal betreft het ongeveer 150 clusters verdeeld onder de 4 vaste partners. Totaal vallen onder het Laurentius RGS contract ca. 7000 woningen.

“Samenwerken is de toekomst”, stelt Marcel  Copier,  binnen Caspar de Haan verantwoordelijk voor planmatig onderhoud.  “Het RGS contract met Laurentius en haar 4 vaste onderhoudspartners is daar een mooi voorbeeld van. Langdurige partnerschappen bieden ook de mogelijkheid om dit verder te ontwikkelen en om zo constant te investeren in de ontwikkeling van onze kennis, toepassing van nieuwe materialen, innovatieve technieken en vernieuwende business modellen voor een duurzame toekomst. Samen zijn we in staat om risico’s beter te beheersen en samen zorg te dragen voor continuïteit en kwaliteit. Samen kom je dus verder. Fantastisch om te zien dat een opdrachtgever als Laurentius deze visie deelt.”