19okt

Renovatietrein loopt door in 2017

 
Caspar de Haan onderhoud & renovatie heeft voor Woonstichting Leystromen een renovatietrein lopen op dit moment in Gilze en Oisterwijk. Leystromen beheert ongeveer 9.500 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Na de selectie door Leystromen hebben we met de betrokken partijen inclusief huurdersvereniging tijdens een zgn. VSM sessie (Value Stream Mapping) alle processen voor dit renovatieproject in kaart gebracht. Dit is onze standaard aanvliegmethode bij renovatieprojecten, aldus Jurgen van der Steijn, projectmanager renovatie bij Caspar de Haan. “Stap 2 gaat over het optimaliseren van het proces door het inrichten van ons digitale opnamesysteem en cloud opslagtoepassing. Hiermee wordt alle woninggebonden informatie door alle betrokkenen in de cloud opgeslagen waardoor er altijd sprake is van juiste informatie voor iedereen. De bewoner krijgt in aanloop naar het project 1 bezoek van het (energie)team. Waarbij de EPA adviseur de huidige energetische status per woning inclusief de complete technische opname in kaart te brengt middels een EPA-w opname. Aansluitend zorgen wij voor een maatwerkadvies op woningniveau met de energetische maatregelen om daarmee de woonlasten voor de huurders structureel omlaag te brengen. Tegelijkertijd is de woonconsulente aanwezig en worden de huidige energielasten met de bewoners doorgenomen om besparing op woningniveau te kunnen berekenen. Er volgt een exacte berekening van de te verwachten energetische besparing. Naast een persoonlijk gesprek met de klant van Leystromen worden ook andere bewonerszaken c.q.–behoeften besproken. Deze input wordt tevens besproken met afdeling leefbaarheid binnen Leystromen. Alle deze zaken, inclusief de voortgang en planning, worden centraal opgeslagen in de cloud waarbij iedereen realtime weet wat de status is. Dit is tevens de basisinfo voor de managementrapportage overzichtelijk samengebracht in een dashboard.”

Ruud Verhoosel, Projectcoördinator Verduurzaming bij Leystromen, benadrukt in een gesprek dat de energetische renovatietrein er primair op is gericht om de woonlasten voor bewoners te verlagen. “Het traject loopt goed en het blijkt dat de aanpak van Caspar de Haan absoluut zorgvuldig is en als er problemen zijn pakt Caspar de Haan de koe bij de hoorns. We hebben al aangegeven de samenwerking voort te zetten voor het vervolgtraject voor de woningen die in 2017 worden aangepakt. Het totale project in 2016 bestaat uit 385 woningen waarvan Caspar de Haan ongeveer de helft heeft benaderd samen met onze leefbaarheidsconsulente Silvia van Opstal. Bij de renovatie wordt gekeken naar de zolder-, gevel- en vloerisolatie. Bij glasvervanging wordt standaard HR++ glas geplaatst. Afhankelijk van de situatie worden aanvullende bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Leystromen neemt 50% van de investeringskosten voor energetische verbeteringen voor haar rekening. De kosten voor de bouwkundige aanpassingen zijn voor onze rekening. De andere 50% van de investeringskosten voor de energetische verbeteringen wordt vertaald in een huurverhoging. Hierbij blijft het de uitdaging om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in dit traject. Samen hebben we er echt alles aan gedaan om bewoners optimaal te informeren door elke bewoner persoonlijk te benaderen. Van alle bewoners die een concreet renovatie- en huurvoorstel hebben ontvangen, neemt 53% daadwerkelijk deel. Dat is niet slecht maar ligt zeker onder onze ambitie. Bewoners op leeftijd willen vaak geen overlast en gedoe in huis. Sommige bewoners geven expliciet aan op te zien tegen een huurverhoging. Soms spelen er nog andere zaken. We gaan het hele traject goed te evalueren en de uitdaging is om het in 2017 nog beter te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”