Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1749

 
header-04.jpg

Vastgoed verduurzamen voor de volgende generatie

(Energetisch) renoveren

Wij hebben de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het (energetisch) verduurzamen van vastgoed. Niet alleen om de woonlasten van de eindgebruiker te verlagen, echter ook om onze omgeving netjes achter te laten voor de volgende generatie. Hiervoor hebben wij 2 revolutionaire concepten ontwikkeld ...
Onze experts op dit gebied
Jurgen van der Steijn V-Z-Small.jpg

Jurgen vd Steijn

projectmanager renovatie

Arie Steijntjes V-Z-Small.jpg

Arie Steijntjes

projectmanager renovatie

lees verder
Sluiten

Nog

645

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen
Sluiten

Nog

645

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
19jun

Gevel- & dakrenovatie Pancratiusflat in Heerlen

RGS ketensamenwerking Woonzorg Nederland Vorig jaar zijn we geselecteerd door Woonzorg Nederland als RGS ketenpartner en dit jaar voeren we al diverse projecten voor hen uit. Onder andere aan de Pancratiusflat een woon-zorgcomplex in Heerlen. Dit is een appartementencomplex met 130 woningen op vijf verdiepingen. De werkzaamheden betreffen complete renovatie van dak en buitenschil waaronder herstel van voeg- en metselwerk, kozijnen vervanging, houtrot herstel en schilderwerk. Vorig jaar zijn we gestart met de RGS planvorming voor dit project. In overleg met Woonzorg Nederland is het onderhoudsscenario verspreid over meerdere jaren om zo gefaseerd naar de gewenste kwaliteitsdoelstellingen te komen. De kwaliteitseisen zijn geformuleerd met Kwaliteit In Balans (KiB), een instrument waarmee aspecten als veiligheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, met elkaar in de gewenste balans worden gebracht. Dat vertaalt zich een programma van eisen (PvE) met de kwaliteitseisen waar wij als uitvoerende partij aan moeten voldoen. KiB schrijft voor waar het eindproduct aan moet voldoen, heldere prestatieafspraken zowel qua onderhoudsniveau als ook bouwkundig. Na opdrachtvorming hebben we samen met Woonzorg Nederland een uitvoerige bewonersinfo middag georganiseerd waarbij we het meerjaren scenario en ons plan van aanpak van uitvoering hebben gepresenteerd. Uiteraard was hierbij ruimte voor vragen en inbreng. Op dit moment (juni 2018) werken we met een enthousiast team op volle toeren, de bewoners werken prima mee en zijn zeer tevredenheid over de uitvoering.  

 
04jun

Planmatig onderhoud 44 appartementen hartje Nijmegen afgerond

In opdracht van VB&T Vastgoedmanagement is door ons planmatig onderhoud uitgevoerd aan 44 appartementen aan het Hertogplein in het centrum van Nijmegen. VB&T Vastgoedmanagement beheert ruim 15.000 woningen en 500.000 m2 commercieel onroerend goed in Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland. Passend binnen de doelstelling van haar opdrachtgevers is onderhoud een van haar primaire taken. De technische specialisten van VB&T vertalen de doelstellingen van opdrachtgevers in een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) en laten de onderhoudswerkzaamheden vervolgens tegen de meest gunstige condities uitvoeren. VB&T is al vele jaren een bekende opdrachtgever van Caspar de Haan onderhoud & renovatie. Naast het regelmatig overleg met VB&T stemmen we de werkzaamheden altijd direct af met de bewoners. Goede communicatie met de bewoners is altijd de basis van ieder project, in dit geval communicatie met de eigenaren van de 44 appartementen die georganiseerd zijn in een VVE (Vereniging van Eigenaren). Bij een heldere planning en goede afspraken staat het beperken van overlast centraal. Als de bewoners tevreden zijn is de opdrachtgever dat, bij oplevering conform de opdracht, vanzelfsprekend ook. Naast het complete buitenschilderwerk van de houten kozijnen, ramen, deuren en betimmeringen, zijn ook de hekwerken van de balkons en galerijen van het appartementengebouw gereinigd. Inmiddels is het project afgerond.

 
07mei

Onderhoud Abdijtuinen Veldhoven afgerond

Namens VvE Abdijtuinen blok 2 t/m 7 is door VvE Diensten Nederland Eindhoven aan ons de opdracht verstrekt voor het buitenschilderwerk. Vanaf november 2017 zijn wij gestart met het complete buitenschilderwerk van 6 appartementengebouwen van de Abdijtuinen. Dit fraaie appartementencomplex is gelegen aan de Europalaan, Sterrenlaan en Abdijlaan in Veldhoven. VvE Diensten NL is een bekende opdrachtgever van Caspar de Haan, dit bedrijf beheert het vastgoed voor meer dan 1.000 Verenigingen van Eigenaren in het land. Zo ook voor de afzonderlijke VvE’s van de complexen Abdijtuinen. Alle appartement eigenaren zijn lid van de VvE van het eigen appartementengebouw. De individuele VvE’s dienen, hierbij geadviseerd door VvE Diensten, voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Denk hierbij aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. Met de VvE’s zijn de prestatieafspraken over planmatig onderhoud, ondergronden & afwerkingssystemen vastgelegd in het bestek. Het complete buitenschilderwerk van de ruim 220 appartementen is door een vaste schilderonderhoudsploeg van 6 man gebouw voor gebouw onderhanden genomen. Voor het onderhoud van de balkons van de appartementen, het schilderen van de kozijnen en deuren hebben we telkens toegang gekregen van de individuele bewoners. De ‘lange’ kanten zijn geschilderd vanuit 12 meter brede hangbakken. Aan deze zijde van de gebouwen is telkens een stramien afgewerkt van boven naar beneden, startend met ontvetten en schuren, vervolgens gronden en lakken. De weersomstandigheden zijn bepalend geweest of er in- of uitpandig werd geschilderd, dit maakte het mogelijk om het project conform afspraak op te leveren.

 
23apr

NOM project De Groene Brink in Oss

De Groene Brink is sinds 1 maart 2018 bewoond door speciaal voor dit project geselecteerde huurders, stuk voor stuk persoonlijk betrokken bij duurzaamheid. Naast doorlopende online monitoring en de inzet van een energiecoach, worden corporaties en andere relaties uitgenodigd voor een rondleiding door deze NOM woningen.  Woningbouwcorporaties hebben de opgave  om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Het betaalbaar krijgen c.q. maken van duurzame C02 neutrale woningen in de bestaande bouw betaalbaar is hierbij de uitdaging. Hiervoor moeten corporaties samen met ketenpartners zoeken naar oplossingen. Gelukkig zijn corporaties de schaal en het tempo van de verduurzaming aan het opvoeren. Marktpartijen hebben dit hard nodig om er voor te zorgen dat er voldoende product en conceptinnovaties op gang komen. Denk o.a. aan geprefabriceerde daken, gevels, plug-in installaties en de hele communicatie rondom de verduurzaming. De Groene Brink is daar een goed voorbeeld van. In een leegstaand pand ontwikkelde BrabantWonen samen met Caspar de Haan onderhoud & renovatie en Kemkens Installatieburo B.V. vier zeer energiezuinige woningen met vier andere energie-installaties. Een korte intro over vooruitstrevend in duurzaamheid: www.degroenebrink.nl

 
18apr

Mooi feestje voor opnieuw behalen van VGO en PSO keurmerk

Het succesvol doorstaan van de audits door KIWA rondom PSO (trede 3) en het VGO keurmerk vormde een mooie aanleiding voor een klein feestje met het complete kantoorteam. We hebben het gevierd onder het genot van een glas bubbels. Successen boek je immers samen en vier je dus ook samen! Het boekjaar loopt van 1 april tot 31 maart bij onze organisatie, geen grap, ook een goed moment om samen even terug te kijken op het afgelopen succesvolle boekjaar en vooruit kijkend op het nieuwe jaar. VGO is voor de opdrachtgevers in het leven geroepen. VGO is het keurmerk waarmee  vastgoed- en onderhoudsbedrijven, maar ook bouwbedrijven, het bewijs leveren dat ze de kennis en kunde in huis hebben qua resultaatgericht samenwerken. Een VGO bedrijf beheerst de eigen processen en heeft kennis van en ervaring met het uitvoeren van resultaatgericht onderhoud, renoveren en samenwerken. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, dit is een keurmerk dat zowel kwantitatief als kwalitatief meet hoe sociaal je organisatie is. Eenmaal in de 2 jaar wordt je als PSO organisatie geauditeerd. De PSO is in 2011 ontwikkeld door TNO en opgezet met SW-bedrijven als duurzaam verlengstuk van social return. Caspar de Haan onderhoud & renovatie was één van de eerste Nederlandse onderhoudsbedrijven met een PSO-keurmerk. Het keurmerk werd hiermee voor de 3e keer uitgereikt. Aanwezig waren ook Thijs Eradus van Springplank (2e van links) en Yuri Starrenburg directeur PSO Nederland (3e op de foto driemanschap). Springplank richt zich op het naar werk begeleiden van mensen zonder woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Via Springplank hebben we verschillende collega’s mogen verwelkomen.

 
09apr

Goed op schema voor Wonen Limburg

In september 2017 kregen wij samen met 3 collega bedrijven de opdracht van Wonen Limburg voor de energetische renovatie van circa 4.000 woningen. Na een grondige voorbereiding, de energetische opnames en vooral intensieve communicatie met de bewoners, is het renovatietraject voor Wonen Limburg in volle gang.   De eerste van de ons toegewezen 1.000 huurwoningen zijn onlangs opgeleverd in Weert. Hiervan zijn de daken vervangen inclusief dakbeschot en dakpannen, zonnepanelen geplaatst, controle spouwmuur isolatie, nieuwe kunststof kozijnen met HR++ beglazing en waar nodig de installatie van een nieuwe CV ketel. De opgeleverde woningen zijn gereed gemeld als Label-A, gelijk aan de nieuwe Energie-Index (EI) van 0,81 tot 1,2.   Op dit moment hebben wij ook al meerdere complexen voor Wonen Limburg gerenoveerd, de zonnepanelen worden gelegd en waar nodig worden CV ketels geplaatst. Als de renovatie van woningen klaar is wordt dat gemeld bij opdrachtgever Wonen Limburg en Atriensis. Dit bedrijf adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij alle vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid. Deze partij coördineert het hele EI traject voor Wonen Limburg. Eind 2018 zullen er conform afspraak ruim 500 woningen door ons zijn opgeleverd.   Inmiddels is het proces optimaal ingericht en werken we nu samen met de ketenpartners aan optimalisaties op productniveau. De herhaalbaarheid en het volume wordt hiermee vertaald naar innovatie en besparing. Dit proces is in volle gang en de eerste resultaten volgen op korte termijn. Hiermee gaan we de doelstelling van 1.000 woningen de komende jaren zeker halen.

De zekerheden van Caspar de Haan

Kengetallen

Kengetallen

Werkgebieden

Naamloos.png

Keurmerken

Keurmerken

projecten

Onze referenties

trots op

voor wie wij werken