Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1749

 
header-04.jpg

Vastgoed verduurzamen voor de volgende generatie

(Energetisch) renoveren

Wij hebben de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het (energetisch) verduurzamen van vastgoed. Niet alleen om de woonlasten van de eindgebruiker te verlagen, echter ook om onze omgeving netjes achter te laten voor de volgende generatie. Hiervoor hebben wij 2 revolutionaire concepten ontwikkeld ...
Onze experts op dit gebied
Jurgen van der Steijn V-Z-Small.jpg

Jurgen vd Steijn

projectmanager renovatie

Arie Steijntjes V-Z-Small.jpg

Arie Steijntjes

projectmanager renovatie

lees verder
Sluiten

Nog

608

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen
Sluiten

Nog

608

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
13aug

Bouwer uitdagend gasloos transformatieproject

Fantastisch dat wij als bouwer 2 kantoorpanden mogen transformeren tot 20 gasloze appartementen voor woningcorporatie Helpt Elkander in Nuenen .Vanuit onze tak ‘planmatig onderhoud’ werken we al langer voor woningcorporatie Helpt Elkander uit Nuenen. Onlangs kregen we de kans van deze corporatie om deel te nemen aan een tender voor de ombouw van een kantoorpand (Bergvinkhof) en een voormalig politiebureau (Vincent van Goghstraat) tot twee eigentijdse appartementengebouwen met 20 appartementen. Het is goed om te concluderen dat het echt een voordeel is als we met onze partners al in de initiatieffase aan tafel kunnen zitten voor planvorming, ontwerp en engineering. Wij als bouwer met als partners ontwikkelaar Joost Engelen van PM+ Ontwikkeling, de architect en installateur. Samen hebben we het winnende plan ingediend voor deze transformatie. In onze aanpak hebben we tevens voorzieningen getroffen om de twee appartementengebouwen in de toekomst eenvoudig op te waarderen naar Nul Op de Meter.

 
09jul

Dakrenovatie verzorgingscomplex de Vlasgaard

In opdracht van Stichting Valkenhof hebben we onlangs de daken vernieuwd van 2 van de 3 gebouwen van zorgcentrum de Vlasgaard in Valkenswaard. In de Vlasgaard wonen naast cliënten met dementie ook mensen die zelfstandig wonen, al dan niet met zorg. Op basis van een uitvraag onder 3 partijen hebben we de opdracht gekregen vooral omdat in onze aanpak de bewoners van het complex centraal stonden. De nadruk lag op het minimaliseren van overlast. Hiervoor hebben we onder andere aan de buitenkant een trappentoren gebouwd, zodat we altijd van buitenaf het dak op zijn gegaan. Ook zijn al onze medewerkers geïnstrueerd om geluidsoverlast waar mogelijk te beperken. Tijdens een kick-off sessie met het verplegend personeel hebben we de planning en de verschillende werkzaamheden toegelicht. Dit werd enorm gewaardeerd en hiernaast werd vooral het feit dat er één aanspreekpunt was, als zeer prettig ervaren. Gedurende de hele dakrenovatie hebben de bewoners nauwelijks tot geen overlast gehad. De factor ‘weer’ is erg belangrijk bij een dakrenovatie, bij dit project heeft het nauwelijks voor vertraging gezorgd. Aan het eind van iedere werkdag was het dak helemaal waterdicht. Zorgcentrum de Vlasgaard bestaat uit drie gekoppelde gebouwen (de Goudsbloem, Teunisbloem en Zonnebloem). In 4 weken hebben we het dak van de Goudsbloem en de Zonnebloem vernieuwd, totaal ruim 2000 m2. Hiernaast hebben we ook dakisolatie (XPS) aangebracht om op deze manier het complex energetisch richting label-B te brengen. Door de extra laag van circa 90 millimeter moest de dakrand worden aangepast, hiervoor hebben we een zeer fraai plaatstaal profiel ontwikkeld welke we vooraf prefab hebben gemaakt. Verder is permanente valbeveiliging aangebracht, is bliksembeveiliging opnieuw aangelegd en hebben we alle dak toevoeren en rookgasafvoeren aangepast.

 
02jul

Succesvolle innovatie speeddate verduurzaming

Brainstormen en post it sessies zijn aan de orde van de dag binnen ons bedrijf. Zowel intern als  met opdrachtgevers en partners. Zo is tijdens een sessie met onze opdrachtgever Wonen Limburg het idee ontstaan om een speeddate te organiseren als zoektocht naar nieuwe ideeën die direct toepasbaar zijn bij het duurzamer maken van de 3.000 huurwoningen van Wonen Limburg. Het idee is onmiddellijk omgezet in actie en op basis van een uitvraag heeft zich een breed scala aan partijen aangemeld met innovatieve ideeën / initiatieven op het gebied van installatie, isolatie, proces of welke manier dan ook om woningen CO2-neutraal te maken of om er een goede stap mee in die richting te zetten. Samen hebben Wonen Limburg en de ketenpartners dit uitgewerkt tot www.limburgklaarvoormorgen.nl Op de Brightlands campus in Geleen zijn 6 juni jl. door diverse start-ups en overige organisaties pitches gegeven met innovatieve oplossingen die serieus helpen om te komen tot een energie-neutrale woningvoorraad. Uit de meer dan 25 innovatieve pitches met ideeën om de 3.000 woningen van Wonen Limburg te verduurzamen is het idee van Hamwells Europe BV (de E-shower BLEU) door de vakjury als allerbeste gekozen. De E-shower BLUE is een totale warm tapwater oplossing. Het is een high design circulaire regendouche, waarmee je onbeperkt kunt douchen uit een 50 liter boiler! En dit idee gaan we door ontwikkelen om toe te kunnen passen binnen de woningen van Wonen Limburg. Een inspirerende middag, echt een eyeopener voor de inzet van innovatie en een mooie basis voor een jaarlijks event. Hiermee willen we uiteindelijk toewerken naar een platform waarbij nieuwe innovatieve ideeën naar voren gebracht kunnen worden. Ideeën die we vanuit de bouw- en installatiewereld in samenwerking met corporaties in de praktijk kunnen brengen.

 
19jun

Groot onderhoud gevel en dak Pancratiusflat in Heerlen

RGS ketensamenwerking Woonzorg Nederland Vorig jaar zijn we geselecteerd door Woonzorg Nederland als RGS ketenpartner en dit jaar voeren we al diverse projecten voor hen uit. Onder andere aan de Pancratiusflat een woon-zorgcomplex in Heerlen. Dit is een appartementencomplex met 130 woningen op vijf verdiepingen. De werkzaamheden betreffen groot onderhoud aan dak en buitenschil waaronder herstel van voeg- en metselwerk, kozijnen vervanging, houtrot herstel en schilderwerk. Vorig jaar zijn we gestart met de RGS planvorming voor dit project. In overleg met Woonzorg Nederland is het onderhoudsscenario verspreid over meerdere jaren om zo gefaseerd naar de gewenste kwaliteitsdoelstellingen te komen. De kwaliteitseisen zijn geformuleerd met Kwaliteit In Balans (KiB), een instrument waarmee aspecten als veiligheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, met elkaar in de gewenste balans worden gebracht. Dat vertaalt zich een programma van eisen (PvE) met de kwaliteitseisen waar wij als uitvoerende partij aan moeten voldoen. KiB schrijft voor waar het eindproduct aan moet voldoen, heldere prestatieafspraken zowel qua onderhoudsniveau als ook bouwkundig. Na opdrachtvorming hebben we samen met Woonzorg Nederland een uitvoerige bewonersinfo middag georganiseerd waarbij we het meerjaren scenario en ons plan van aanpak van uitvoering hebben gepresenteerd. Uiteraard was hierbij ruimte voor vragen en inbreng. Op dit moment (juni 2018) werken we met een enthousiast team op volle toeren, de bewoners werken prima mee en zijn zeer tevredenheid over de uitvoering.  

 
04jun

Planmatig onderhoud 44 appartementen hartje Nijmegen afgerond

In opdracht van VB&T Vastgoedmanagement is door ons planmatig onderhoud uitgevoerd aan 44 appartementen aan het Hertogplein in het centrum van Nijmegen. VB&T Vastgoedmanagement beheert ruim 15.000 woningen en 500.000 m2 commercieel onroerend goed in Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland. Passend binnen de doelstelling van haar opdrachtgevers is onderhoud een van haar primaire taken. De technische specialisten van VB&T vertalen de doelstellingen van opdrachtgevers in een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) en laten de onderhoudswerkzaamheden vervolgens tegen de meest gunstige condities uitvoeren. VB&T is al vele jaren een bekende opdrachtgever van Caspar de Haan onderhoud & renovatie. Naast het regelmatig overleg met VB&T stemmen we de werkzaamheden altijd direct af met de bewoners. Goede communicatie met de bewoners is altijd de basis van ieder project, in dit geval communicatie met de eigenaren van de 44 appartementen die georganiseerd zijn in een VVE (Vereniging van Eigenaren). Bij een heldere planning en goede afspraken staat het beperken van overlast centraal. Als de bewoners tevreden zijn is de opdrachtgever dat, bij oplevering conform de opdracht, vanzelfsprekend ook. Naast het complete buitenschilderwerk van de houten kozijnen, ramen, deuren en betimmeringen, zijn ook de hekwerken van de balkons en galerijen van het appartementengebouw gereinigd. Inmiddels is het project afgerond.

 
07mei

Onderhoud Abdijtuinen Veldhoven afgerond

Namens VvE Abdijtuinen blok 2 t/m 7 is door VvE Diensten Nederland Eindhoven aan ons de opdracht verstrekt voor het buitenschilderwerk. Vanaf november 2017 zijn wij gestart met het complete buitenschilderwerk van 6 appartementengebouwen van de Abdijtuinen. Dit fraaie appartementencomplex is gelegen aan de Europalaan, Sterrenlaan en Abdijlaan in Veldhoven. VvE Diensten NL is een bekende opdrachtgever van Caspar de Haan, dit bedrijf beheert het vastgoed voor meer dan 1.000 Verenigingen van Eigenaren in het land. Zo ook voor de afzonderlijke VvE’s van de complexen Abdijtuinen. Alle appartement eigenaren zijn lid van de VvE van het eigen appartementengebouw. De individuele VvE’s dienen, hierbij geadviseerd door VvE Diensten, voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Denk hierbij aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. Met de VvE’s zijn de prestatieafspraken over planmatig onderhoud, ondergronden & afwerkingssystemen vastgelegd in het bestek. Het complete buitenschilderwerk van de ruim 220 appartementen is door een vaste schilderonderhoudsploeg van 6 man gebouw voor gebouw onderhanden genomen. Voor het onderhoud van de balkons van de appartementen, het schilderen van de kozijnen en deuren hebben we telkens toegang gekregen van de individuele bewoners. De ‘lange’ kanten zijn geschilderd vanuit 12 meter brede hangbakken. Aan deze zijde van de gebouwen is telkens een stramien afgewerkt van boven naar beneden, startend met ontvetten en schuren, vervolgens gronden en lakken. De weersomstandigheden zijn bepalend geweest of er in- of uitpandig werd geschilderd, dit maakte het mogelijk om het project conform afspraak op te leveren.

De zekerheden van Caspar de Haan

Kengetallen

Kengetallen

Werkgebieden

Naamloos.png

Keurmerken

Keurmerken

projecten

Onze referenties

trots op

voor wie wij werken