Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1749

 
header-04.jpg

Vastgoed verduurzamen voor de volgende generatie

(Energetisch) renoveren

Wij hebben de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het (energetisch) verduurzamen van vastgoed. Niet alleen om de woonlasten van de eindgebruiker te verlagen, echter ook om onze omgeving netjes achter te laten voor de volgende generatie. Hiervoor hebben wij 2 revolutionaire concepten ontwikkeld ...
Onze experts op dit gebied
Jurgen van der Steijn V-Z-Small.jpg

Jurgen vd Steijn

projectmanager renovatie

Arie Steijntjes V-Z-Small.jpg

Arie Steijntjes

projectmanager renovatie

lees verder
Sluiten

Nog

409

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen
Sluiten

Nog

409

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
21mei

​Verbeterteam voor slimmere mutaties

Een mutatie kost een woningcorporatie tijd en geld. In de dagen dat er geen bewoning is komt er geen huur en er zijn reparatie- en onderhoudskosten. Hoe kunnen wij als bouwkundige partner ervoor zorgen dat het hele traject van een mutatie sneller en zonder onnodige kosten verloopt?  Binnen Caspar de Haan zijn we continue bezig met kritisch naar onze manier van werken te kijken zodat we snel en betaalbaar kunnen blijven. De Lean-gedachte is langzaam maar zeker door onze bloedvaten gekropen. We hebben er zelfs een hele verdieping op het nieuwe kantoor voor ingericht. Met zeven verbeterteams uit verschillende disciplines tekenen we op dit moment op microniveau uit waar we mee bezig zijn. Value Stream Mapping met vaklieden Een van de verbeterteams duikt diep in de mutaties, met als leidraad de mutaties van Woonstichting Leystromen in Rijen. Projectleiders Maarten en Jurgen komen daarvoor op vaste momenten samen met Micha en Jeffry, twee uitvoerende vaklieden. Wat kost iedere stap in het proces die we maken? Kunnen we verspilling ontdekken en weghalen? Welke tools hebben we daarvoor nodig? Met Value Stream Mapping wordt zo iedere stap zichtbaar, tot op de minuut.  Voortraject en recepten Na een eerste kwartaal leanen kwam het team tot de conclusie dat er vooral in het voortraject van een mutatie onnodig veel kosten worden gemaakt, die uiteindelijk de klant betaalt. De vooropname door de uitvoerder is eigenlijk overbodig. Er zit veel dubbel werk in dit onderdeel, dat nu nog wordt doorberekend aan de klant, in dit geval Leystromen.  Het team schetst bovendien een ideale situatie waarin vijf recepten voor mutaties waarbij we verduurzaming meenemen, zijn vastgelegd. Als een huurder gaat vertrekken, zitten uitvoerder en verhuurder zo snel op een lijn. Meteen na de sleuteloverdracht is dan al duidelijk wat er moet gebeuren. Met afkoop is dan voor opdrachtgever en uitvoerder ook direct duidelijk wat de kosten zijn.  Door het mutatieproces zo in te richten, kunnen we de voorbereidingstijd met tot wel 50% reduceren. De overgang naar een nieuwe huurder gaat zo sneller en dus goedkoper. 

 
20mei

Ons nieuwe pand is steeds meer ons thuis

In sneltreinvaart maakten we ons kantoor bewoonbaar. In januari verhuisden we met z’n allen van de Meerenakkerweg naar de Hastelweg en nu gaan we er ons ook steeds meer thuis voelen.  Natuurlijk is ons hoofdkwartier ook ons visitekaartje. ‘Technisch’ zijn we al sinds we de sleutel kregen bezig het gebouw te verduurzamen. Het pand uit de jaren 90 is al gasloos en binnenkort komen er zonnepanelen op het dak.  Esthetisch krijgt ons plekje op De Hurk steeds meer het Caspar de Haan-gevoel met die typische kleuren, met veel planten, een atelier, her en der houten vloeren, de Caspar de Haan Academy, een innovatief logo (linkje), een ontspanningsruimte en met metershoge afbeeldingen van onze werkzaamheden bij Eindhovense iconen als het Evoluon en de universiteit.  Toekijkende generaties Onlangs hebben we de koffiecorner verrijkt met foto’s en schilderijen uit bijna alle generaties Caspar de Haan. Het is maar een kleine selectie uit de depots van ons rijke historisch museum en alle afbeeldingen vertellen mooie verhalen.  In de hal vind je het wapenschild ‘Hofleverancier’. We zijn ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’, overigens niet omdat we aan het Koninklijk Huis leveren (al zullen we daar geen nee tegen zeggen). Het predicaat kregen we in 1988 vooral als erkenning voor jarenlang goed ondernemerschap en mogen we nog steeds voeren. Cas VII en Cas VIII staan aan weerszijden van het schild.   Lees ook:  Binnen vier maanden een nieuw hoofdadres  

 
15mei

Organisatie op z’n kop: van afdelingen naar klantenteams

Al zou een uitbundige verentooi hem niet misstaan, Marcel Copier, eindverantwoordelijke Planmatig, ziet zichzelf liever niet als het opperhoofd van zijn bedrijfsonderdeel. Het was niet langer houdbaar om alleen alles onder controle te hebben. Marcel besloot het radicaal anders te doen. “Samen met Cas heb ik de laatste jaren Planmatig uitgebouwd tot een mooi onderdeel met tientallen grote klanten als woningcorporaties en zorginstellingen, waar we steeds meer intensief projectoverstijgend mee samenwerken en die steeds meer om maatwerk vragen”, vertelt Marcel. “Onze structuur werkte niet meer. Afdeling calculatie, afdeling werkvoorbereiding, afdeling verkoop, enzovoorts. De afdelingen zaten als het ware in silo’s waar ik onder stond en waar ik als een soort trechter alles opving. Mijn betrokken collega’s, die wel verantwoordelijkheid wilden nemen, werden door deze structuur tegengewerkt en dat leidde wel eens tot frustraties. En uiteindelijk kwam alles op mijn schouders, terwijl ik zeker niet alle klanten tot in detail ken en niet overal iets over hoef te zeggen. Dat kon niet langer.” Zo’n organisatie is niet meer van deze tijd en Marcel werd er zelf niet gelukkig van. Hij ging klantenteams vormen. “Zo’n team is zelf verantwoordelijk voor een of een aantal klanten. In het team werken die calculator, die werkvoorbereider, enzovoorts samen. Zij kennen de klanten, zijn hun vast aanspreekpunt, spreken hun taal en zij sturen een vaste club vaklieden op locatie aan.” Fysiek bij elkaar en leanen De vier teams zijn niet alleen in een model bij elkaar gebracht. Ook fysiek komen ze bij elkaar. “De collega’s voelen zich ook echt verantwoordelijk en hebben onderling veel meer contact. Problemen zijn daarom sneller op de radar en sneller opgelost.” Marcel introduceerde het Lean werken. De teams maken met fysieke borden zichtbaar wat er speelt, wat er moet gebeuren en waar eventueel de struikelblokken zitten. “Met elkaar praten voor het bord verbindt.” Bij een van de borden is staat zelfs een liquide beloning met vier glaasjes, om samen resultaten te vieren. Met mate, natuurlijk. Andere hiërarchie “Mijn rol verandert hierdoor. De teams zijn grotendeels zelfsturend. Ik blijf weliswaar eindverantwoordelijk, maar ben vanuit deze structuur faciliterend en ondersteunend aan de teams. Met deze managementloze organisatiestructuur gaan we natuurlijk efficiënter werken. Maar minstens zo belangrijk is dat iedere medewerker de verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwaliteit waar we bekend om staan en ondernemerschap met zich meedraagt. Zo hebben we in kpi’s hoge cijfers vastgelegd voor zaken als bewonerstevredenheid, klanttevredenheid en ook medewerkerstevredenheid.” Marcel gaat verder met het implementeren van het klantenteams-model. De veren van de tooi worden verder verdeeld en dat maakt hem, zijn collega’s en de klanten gelukkiger.

 
01mei

De Isolatie Uitdaging: isoleren is geen rocket science

Wat als we technologie bekend van NASA en Duitse afbouw combineren en daarmee duizenden woningen kunnen isoleren? Dat klinkt als rocket science, maar is eigenlijk heel simpel en samen met Elk® zijn we ervan overtuigd dat we hiermee duizenden huurwoningen CO2-neutraal kunnen krijgen. We doen mee met De Isolatie Uitdaging. Op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 zoeken de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros naar een oplossing om woningen te isoleren, zonder dat er ingrijpende verbouwingen nodig zijn en op zo’n manier dat het snel en betaalbaar voor duizenden woningen toepasbaar is. Zij schreven samen met House of Innovation de challenge uit, ook omdat volgens de initiatiefnemers de huidige technieken duur zijn, esthetisch en bouwkundig te ingrijpend zijn of voor veel overlast zorgen. “Willen we grote hoeveelheden bestaande woningen isoleren, dan hebben we concepten nodig die we kunnen industrialiseren”, vertelt Diederik Samsom, juryvoorzitter van De Isolatie Uitdaging. “We kunnen dit, zeg maar, niet meer met alleen emmer en troffel. Daar is gewoonweg niet genoeg menskracht voor. De bouw heeft hier een uitdaging aan. Ik ben benieuwd of bouwers met zo’n geïndustrialiseerde oplossing komen.” Gel, strips en spouw Onze inzending? Kort gezegd, we brengen een poreuze aerogel, die onder meer NASA ook voor ruimtesondes gebruikt, en hoogwaardige steenstrips aan op de bestaande gevels in een slechts enkele centimeters dikke laag. Een lege spouw vullen we met isolatiemateriaal. Het nieuwe, na standaardisering en schaalvergroting, goedkope en vooral ook dunne jasje is in een dag aan te brengen en in allerlei variaties te fabriceren. Genomineerd Onze combi van gel en steenstrips maakte indruk op de jury. Er waren 40 inzendingen. Nu is bekend dat we bij de top 10 zijn gekomen. Binnenkort weten we of we in de finale mogen pitchen. Drie inzenders krijgen daarna een proefwoning en een geldbedrag om de oplossing verder uit te werken.  Wie weet wonen duizenden huurders dan over enkele jaren in een CO2-neutrale, betaalbare en duurzame ‘ruimtesonde’, bedacht door een innovatief consortium. We bieden in ieder geval een mogelijkheid om grote stappen te maken op weg naar 2050. 

 
23apr

Projectoverstijgende samenwerking met Mooiland op stoom

Onlangs vierden we de oplevering van 30 woningen in Huijbergen, na een bijzondere renovatie. Wij weten wel hoe we woningen moeten renoveren, maar dit was de eerste ‘ronde’ voor woningcorporatie Mooiland en haar huurders. Voorbereiden Na een uitgebreide selectieprocedure zijn we vorig jaar uitgekozen om samen met vijf ketenpartners de samenwerking te gaan inrichten. Een succesvolle, duurzame samenwerking vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Alle partijen moeten uiteindelijk dezelfde taal spreken, dezelfde processen volgen en bijvoorbeeld met hetzelfde dashboard werken. We richtten een basis in van waaruit we het eerste project en ook volgende projecten snel, goed en in een uniform proces kunnen uitvoeren. Eerst in Huijbergen Wat hebben we in Huijbergen gedaan? 16 woningen aan de G. Peetersstraat en 14 aan de Baroniestraat kregen een kleine metamorfose. Energetisch zorgden we ervoor dat de woningen een labelsprong maakten, van C naar B. Er kwam HR++-glas, mechanische ventilatie en de zolders en vloeren werden geïsoleerd. Een groot deel van de keukens is vervangen. Het metselwerk kreeg een schoonmaakbeurt, we schilderden de kozijnen en we vernieuwden we de trespa panelen. Ook kregen de woningen nieuwe voordeuren. Klik met bewoners We moesten niet alleen intensief samenwerken met de opdrachtgever. We zetten zo'n 30 sociale huurwoningen op z’n kop, terwijl huurders er nog verbleven. Bij dit project ging het om bewoners die voor ons soms bijzondere uitdagingen met zich meebrachten en ook hen moesten we even leren kennen. Na de eerste gesprekken en opnames kregen onze medewerkers al een 8 in de beoordeling. Toen de complete renovatie achter de rug was, kregen ze gemiddeld een 9. Met name de manier waarop onze vaklieden en de bewonersconsulente met de huurders omgingen, werd gewaardeerd. "Soms was het moeilijk en de huurders vroegen wat meer aandacht dan we misschien gewend waren", vertelt projectleider Maarten Jansen, "maar we hebben vooral ook veel gelachen. De credits zijn voor de vaklieden." We richtten onze buurtwoning in (een relax plek noemden we dit), voor wie de werkzaamheden even wilde ontvluchten. Deze is amper gebruikt. De eerste samenwerking met Mooiland in Huijbergen bleek een succes. Ook in Rijsbergen, Zundert en Etten-Leur lopen renovatieprojecten en onlangs zijn we in Lent gestart. Dankzij de zorgvuldige voorbereidingen vorig jaar kunnen we nu relatief makkelijk en snel in Lent ruim 230 woningen renoveren, de volgende stap in de projectoverstijgende samenwerking. Foto: de keukenbrekers halen oude keukens uit de woningen in Huijbergen. 24 van de 30 keukens werden vervangen.  Lees ook: - 100 procent deelname en een 8,9 voor renovatie Antares in Tegelen​ - Feestje: 2000-ste woningen naar minimaal Label B

 
17apr

Transformatie naar gasloze appartementen in sneltreinvaart

In recordtijd kan Helpt Elkander 20 appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens aan het woningbestand in Nuenen toevoegen. Deze transformatie duurde amper een jaar en was mede daarom een meesterproef voor ons. Zijn we erin geslaagd om kantoren succesvol om te bouwen tot toekomstbestendige woningen? Gasloos De nieuwe appartementen, 14 in de Vincent van Goghstraat en 6 aan het Bergvinkhof, hebben geen gasaansluiting. Daarmee zijn het de eerste gasloze sociale huurwoningen in Nuenen. Koken gaat elektrisch, voor de verwarming en warm water zijn er warmtepompen geïnstalleerd. De elektriciteit komt zoveel mogelijk van de zonnepanelen die we op het dak plaatsten. Nieuwe kozijnen en dikke voorzetwanden zorgen voor zeer goede isolatie. De bewoners hebben daardoor een lage energierekening. Bovendien dragen zij en Helpt Elkander zo bij aan minder CO2-uitstoot. Sneltrein Een jaar geleden was er bijna letterlijk nog niks. Er stonden twee kantoren en de opdracht lag op tafel. De een is een voormalige politiepost, met cellenblok zelfs. De ander was een kantoor van de opdrachtgever zelf. We hadden de tender gewonnen en gingen de uitdaging graag aan. In sneltreinvaart pakten we direct de transformatie samen met ontwikkelaar PM+ op. "In slechts zes weken hebben we samenwerking opgetuigd", vertelt Joost Engelen van PM+. "Op basis van vertrouwen en dankzij medewerking van Helpt Elkander konden we snel handelen. Dat was mooi."  Om vervolgens alles op tijd af te krijgen, werkten we op het einde zelfs in het weekend door. De inkt van de bouwtekeningen was nog niet droog of we hielden al een feest voor de nieuwe bewoners. Samen sloten we een spannende, maar mooie en inspirerende tijd af. Aardappelen Deze transformatie was onze meesterproef en daar ligt een mooie link met Van Gogh Village Nuenen. Vincent van Gogh schilderde hier De Aardappeleters en dat was zijn meesterproef, een van zijn belangrijkste werken. Net als Van Gogh bij De Aardappeleters zijn wij gaan innoveren met nieuwe technieken. Schilderen, dat deden we al ver voordat Van Gogh naar Nuenen kwam. Voor Helpt Elkander werken we ook al en het energetisch renoveren van woningen doen we al een tijdje voor verschillende woningcorporaties. Maar een kantoor from scratch transformeren en dat in zo’n korte tijd, dat was voor ons ook een proef. Hard werken, met plezier De voltooiing van De Aardappeleters was een ‘geducht gevecht’, aldus Vincent van Gogh in een van de brieven die hij aan broer Theo schreef. “Maar een zoodanig waar ik veel animo voor heb.” Ook voor ons was het hard werken. Toch: “Zo zou ik er ieder jaar wel een willen”, aldus projectleider van Caspar de Haan Johnny Duisters. Een geslaagde meesterproef is het zeker en dat ‘gevecht’, (of hier liever: die uitdaging) gaan we graag nogmaals aan. Met liefde kijken we dan terug naar de Vincent van Goghstraat en het Bergvinkhof, waar we vanaf dag 1 bij betrokken waren. ‘Mooi voorbeeld’ “In de toekomst hebben we nog ruim 300 sociale woningen nodig”, voegt wethouder Caroline van Brakel, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en wonen in Nuenen, toe. “De realisatie van deze woningen is een mooi begin. De woningen zijn voor kleine huishoudens en zijn ontwikkeld met het oog op de betaalbaarheid voor de huurders. Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken, hebben we als gemeente een subsidie verleend. Het feit dat de woningen duurzaam zijn - want gasloos- juichen we toe. Ook het hergebruiken van leegstaande kantoren, zeker op zo’n centrale plek, is een goede ontwikkeling. Dit is mooi voorbeeld van duurzaam ruimtegebruik.” Bij de oplevering hebben we samen met de bewoners, Helpt Elkander en de wethouder aardappelen gegeten, net als de figuren van De Aardappeleters. Maar dan in frietvorm. Foto: Bewoners Bob van Doremalen van Vincent van Goghstraat en Marinka de Greef van Bergvinkhof. Symbolisch openden zij de gebouwen door een lintje te knippen.

De zekerheden van Caspar de Haan

Kengetallen

Kengetallen

Werkgebieden

Naamloos.png

Keurmerken

Keurmerken

projecten

Onze referenties

trots op

voor wie wij werken