Vastgoed verduurzamen voor de volgende generatie

(Energetisch) Renoveren

Dit staat naast innovatie en klantgericht werken hoog in ons vaandel. Niet alleen om de woonlasten van de eindgebruiker te verlagen, maar in de drie eeuwen dat ons bedrijf bestaat heeft iedere generatie Cas de Haan het bedrijf en haar omgeving netjes achter gelaten voor de volgende generatie. Hier ligt ook de ambitie en drijfveer van ons huidige bedrijf. Samen met partners hebben wij hiervoor enkele revolutionaire concepten ontwikkeld.
Voor energetisch renoveren is de EPA-w opname (Energie Prestatie Afspraken) een soort nulmeting. Caspar de Haan heeft een speciaal team getraind in EPA-w dat energetische opnames op locatie direct digitaal verwerkt in een EPA-w app.

Onze aanpak

Onze aanpak

Beloftes

5dagen_inzicht.png

Binnen 5 dagen inzicht in investering en haalbaarheid

70deelnamegarantie.png

Gegarandeerd 70% bewonersparticipatie

conceptaanpak.png

Conceptmatige aanpak

4maandenstart.png

Binnen 4 maanden start - realisatie

Heeft u vragen over (energetisch) renoveren?

Neem dan contact op met een van de onze experts op dit gebied

 

Jurgen vd Steijn

projectmanager renovatie

040 250 1999

jurgen@caspardehaan.nl
 

Arie Steijntjes

projectmanager renovatie

040 250 1999

arie@caspardehaan.nl

Gerelateerde blogs

 
23jun

Renovatie 35 woningen Meijel

Het begon met een creatieve uitvraag op 2 A3-tjes, een sollicitatiebrief en een diepte interview. Onderwerp: energiebesparing en onderhoud voor 35 woningen van Antares in Meijel. Voorbereiding en planning zijn inmiddels in volle gang en na de bouwvak starten we, eind 2017 worden de woningen opgeleverd. De woonwensen van de bewoners zijn geïnventariseerd en er is tevens een klankbordgroep (incl. bewoners) betrokken bij zowel de vraagstelling als het selectietraject. Arie Steijntjes, projectmanager Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie: “We zijn vooral  geïnspireerd door deze uitvraag van Antares. Op basis hiervan hebben we in samenwerking met de Bouwhulpgroep, een prachtig ontwerp met een compleet plan van aanpak inclusief bewonerscommunicatie ingediend. Dit sloot naadloos aan op de vraagstelling van Antares. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor ons plan. Door goed te luisteren naar klankbordgroep en de huurderbelangenvereniging hebben we het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Inmiddels is alles gepresenteerd aan de huurders met als resultaat 100% deelname.”

 
22jun

Webbased kwaliteitssysteem

Onlangs hebben we als bedrijf weer een VCA **audit gehad uitgevoerd door KIWA. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. In 2 dagen zijn door KIWA alle procedures doorgelicht en tevens ook een aantal lopende projecten bezocht. Alles was in orde en het VCA certificaat is weer voor een jaar verlengd. Intern ben ik bezig met de audits: “We liepen al een tijdje rond met de gedachte om de procedures en documenten rondom veiligheid makkelijker en beter te organiseren. Door onze groei hebben we bewust gekozen om een webbased kwaliteitssysteem te bouwen waarbij we alle VCA procedures en formulieren hebben gedigitaliseerd in de Cloud. Vanaf nu zijn we dus altijd en overal up–to-date. Naast VCA hebben we ook het VGO keur en PSO certificaat die ook telkens door KIWA worden (her)beoordeeld. Ook voor deze kwaliteitssystemen zullen we het webbased systeem gaan inzetten.” “Het mooie van dit systeem is dat we data vanaf de werkvloer generen zoals klachten, (bijna) ongevallenregistraties, kwaliteit, werkplekinspecties maar ook registraties van bewoners- c.q. klanttevredenheid. Dit reikt verder dan veiligheid alleen. Centraal kunnen we hiermee op een eenvoudige manier o.a. trends signaleren waarop we kunnen sturen.”

 
09jun

Energetische renovatievoor Area in Veghel-Zuid

In Veghel brengen we vijf appartementen gebouwen voor Area van gemiddeld van Label D (EI 1,64) naar Label A (EI 1,07). Hoe we dat doen? Bekijk onderstaand filmpje. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: gevelisolatie - HR++ beglazing - vervangen klepramen - plaatsen kunststof puien - kierafdichting - plaatsen CO2 gestuurde mechanische ventilatie en zelfregelende ventilatieroosters.   

 
24mei

De weg naar verduurzaming 31 december 2020

Gaat u als corporatie de afspraak (gemiddelde EI van 1,25 totale woningbezit in 2020) halen met uw huidige verduurzamingstempo? Op dit moment zijn wij bezig met verschillende complexoverstijgende samenwerkingen met corporaties om deze opgave te realiseren. De corporaties waarmee wij op dit moment samenwerken gaan de opgave zeker realiseren. Door de jaren heen hebben we ons proces vereenvoudigd en waar mogelijk gedigitaliseerd. Onze beloftes hierbij zijn? Beproefd verduurzamingsproces dat naadloos aansluit op het primaire bedrijfsproces van corporaties Uiterlijk binnen 2 maanden opstart verduurzamingsproces Digitale opnames en Cloud applicatie voor optimale communicatie en werkprocessen Borgen van de inning STEP subsidie We werken vanuit budget per complex inclusief de subsidie Uw eigen EPA-w adviseur draait mee in het verduurzamingsproces Minimale huurderstevredenheid van 8,0 Indien wenselijk met bewonersconsulent voor optimale participatie bewoners Communicatie vóór – tijdens – na renovatie  geborgd incl. bewustwordingscampagne voor bewoners achteraf Wij kijken graag mee naar uw verduurzamingsuitdagingen. Neem hiervoor contact op Cas de Haan (040) 250 1999 / cas@caspardehaan.nl Voor meer informatie: Samenvatting Energieakkoord  Convenant energiebesparing huursector  Staatscourant (juni 2016): Energiebesparing gebouwde omgeving. Wijzigingen in de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

 
25apr

Onderhoud en renovatie 147 woningen voor KleurrijkWonen

Voor KleurrijkWonen zijn we op dit moment bezig met uiteenlopende onderhoud en renovatie werkzaamheden voor 147 woningen verdeeld over 3 complexen in Culemborg. KleurrijkWonen is een woningcorporatie werkzaam in de regio Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met ca. 15.000 woningen in 7 gemeenten. Naast het reguliere onderhoud zoals schilderwerk en houtrotherstel, vervangen we op 1 complex de asbestdaken van de bergingen, plaatsen we verspreid over de 147 woningen isolatieglas, controleren en vervangen we dakramen, dakkapellen en de gasleidingen naar de keuken. Kortom: een project waar bij iedere woning de werkzaamheden behoorlijk kunnen verschillen. Dit vraagt om een accurate digitale technische opname vooraf, goede coördinatie met onze partners en vooral zorgvuldige communicatie met de bewoners. De realisatie loopt naar volle tevredenheid van zowel opdrachtgever als de bewoners. Inmiddels zijn we al voor meer dan de helft klaar, eind juni moet alles opgeleverd zijn.

 
24apr

upgrade schilderwerk Dillenburgstraat

Alhoewel we ons als bedrijf steeds meer richten op onderhoud en renovatie, is en blijft schilderen (planmatig onderhoud) nog steeds de basis. Onze roots zijn immers sinds 1749 vergroeid met dit ambacht. Gewoon normaal dus voor ons, zo vanzelfsprekend dat we niet zoveel ophef maken over de mooie projecten die we voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers mogen realiseren. Maar zoals in ieder vak is het juist fantastisch om iets bijzonders te kunnen doen, iets opvallends en buitengewoons. Dan kun je als bedrijf laten zien wat je in ‘huis’ hebt en wat je onderscheidend vermogen is.   Voor opdrachtgever Van der Meeren Vastgoed en Projectontwikkeling hebben we onlangs zo’n bijzonder project aan de Dillenburgstraat in Eindhoven afgerond. Het betreft 4 geschakelde kantoorgebouwen die aan de buitenkant zijn bekleed met volkern panelen die oorspronkelijk allemaal dezelfde witte tint hadden. De complete buitenschil was door UV straling en andere (weers)invloeden in de loop der jaren vervuild en behoorlijk grauw geworden. De oorspronkelijk frisheid was hierdoor verloren gegaan. De ‘witte’ uitstraling, die zo typerend is voor de architectuur eind jaren ’80 begin jaren ’90 vorige eeuw, was echt toe aan een upgrade. Van der Meeren gaf ons de opdracht om met een voorstel en plan van aanpak te komen. Op basis van wensen en verschillende gesprekken zijn we gekomen met een visueel voorstel om de panelen te schilderen in verschillen tinten van wit naar grijs. Als schilders denken wij altijd graag mee in de planvorming, over het gebruik van materialen en natuurlijk zeker over het kleurgebruik. Schilderen met de juiste kleuren zorgt voor onderscheidend vermogen en eigentijdse beleving. Eerst is de buitenschil van de panden compleet gereinigd en vervolgens zijn de 4 geschakelde kantoorpanden geschilderd conform het voorgestelde kleurenschema. Een bijzondere opdracht voor een dito opdrachtgever met een fraai resultaat.