header-02.jpgplanmatigonderhoudheader-02.jpgheader-05.jpg

Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1749

 
header-04.jpg

Vastgoed verduurzamen voor de volgende generatie

(Energetisch) renoveren

Wij hebben de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het (energetisch) verduurzamen van vastgoed. Niet alleen om de woonlasten van de eindgebruiker te verlagen, echter ook om onze omgeving netjes achter te laten voor de volgende generatie. Hiervoor hebben wij 2 revolutionaire concepten ontwikkeld ...
Onze experts op dit gebied
Jurgen van der Steijn V-Z-Small.jpg

Jurgen vd Steijn

projectmanager renovatie

Arie Steijntjes V-Z-Small.jpg

Arie Steijntjes

projectmanager renovatie

lees verder

Actueel

BLOGS EN MEDIA

caspardehaan_leystromen_gilze_small-1.jpg
19okt

Renovatietrein loopt door in 2017

Caspar de Haan onderhoud & renovatie heeft voor Woonstichting Leystromen een renovatietrein lopen op dit moment in Gilze en Oisterwijk. Leystromen beheert ongeveer 9.500 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Na de selectie door Leystromen hebben we met de betrokken partijen inclusief huurdersvereniging tijdens een zgn. VSM sessie (Value Stream Mapping) alle processen voor dit renovatieproject in kaart gebracht. Dit is onze standaard aanvliegmethode bij renovatieprojecten, aldus Jurgen van der Steijn, projectmanager renovatie bij Caspar de Haan. “Stap 2 gaat over het optimaliseren van het proces door het inrichten van ons digitale opnamesysteem en cloud opslagtoepassing. Hiermee wordt alle woninggebonden informatie door alle betrokkenen in de cloud opgeslagen waardoor er altijd sprake is van juiste informatie voor iedereen. De bewoner krijgt in aanloop naar het project 1 bezoek van het (energie)team. Waarbij de EPA adviseur de huidige energetische status per woning inclusief de complete technische opname in kaart te brengt middels een EPA-w opname. Aansluitend zorgen wij voor een maatwerkadvies op woningniveau met de energetische maatregelen om daarmee de woonlasten voor de huurders structureel omlaag te brengen. Tegelijkertijd is de woonconsulente aanwezig en worden de huidige energielasten met de bewoners doorgenomen om besparing op woningniveau te kunnen berekenen. Er volgt een exacte berekening van de te verwachten energetische besparing. Naast een persoonlijk gesprek met de klant van Leystromen worden ook andere bewonerszaken c.q.–behoeften besproken. Deze input wordt tevens besproken met afdeling leefbaarheid binnen Leystromen. Alle deze zaken, inclusief de voortgang en planning, worden centraal opgeslagen in de cloud waarbij iedereen realtime weet wat de status is. Dit is tevens de basisinfo voor de managementrapportage overzichtelijk samengebracht in een dashboard.” Ruud Verhoosel, Projectcoördinator Verduurzaming bij Leystromen, benadrukt in een gesprek dat de energetische renovatietrein er primair op is gericht om de woonlasten voor bewoners te verlagen. “Het traject loopt goed en het blijkt dat de aanpak van Caspar de Haan absoluut zorgvuldig is en als er problemen zijn pakt Caspar de Haan de koe bij de hoorns. We hebben al aangegeven de samenwerking voort te zetten voor het vervolgtraject voor de woningen die in 2017 worden aangepakt. Het totale project in 2016 bestaat uit 385 woningen waarvan Caspar de Haan ongeveer de helft heeft benaderd samen met onze leefbaarheidsconsulente Silvia van Opstal. Bij de renovatie wordt gekeken naar de zolder-, gevel- en vloerisolatie. Bij glasvervanging wordt standaard HR++ glas geplaatst. Afhankelijk van de situatie worden aanvullende bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Leystromen neemt 50% van de investeringskosten voor energetische verbeteringen voor haar rekening. De kosten voor de bouwkundige aanpassingen zijn voor onze rekening. De andere 50% van de investeringskosten voor de energetische verbeteringen wordt vertaald in een huurverhoging. Hierbij blijft het de uitdaging om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in dit traject. Samen hebben we er echt alles aan gedaan om bewoners optimaal te informeren door elke bewoner persoonlijk te benaderen. Van alle bewoners die een concreet renovatie- en huurvoorstel hebben ontvangen, neemt 53% daadwerkelijk deel. Dat is niet slecht maar ligt zeker onder onze ambitie. Bewoners op leeftijd willen vaak geen overlast en gedoe in huis. Sommige bewoners geven expliciet aan op te zien tegen een huurverhoging. Soms spelen er nog andere zaken. We gaan het hele traject goed te evalueren en de uitdaging is om het in 2017 nog beter te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

infographic_capsar_verduurzaming.jpg
12okt

Wat is Nul op de Meter (NOM) en Energieneutraal?

Energetisch renoveren is één van onze hoofdactiviteiten. Vaak, vooral in aanloop naar renovatie projecten, krijgen we vragen over begrippen als Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), Energieneutraal en Nul-Op-De-Meter (NOM). Wat houden deze begrippen nu eigenlijk in? In deze blog gaan we in op deze vragen en hebben we het op een rij gezet. Hierbij maken we onderscheid tussen GEBOUWGEBONDEN en GEBRUIKERSGEBONDEN begrippen.   Gebouwgebonden termen (Energieneutraal, BENG en Passiefhuis) Gebouwgebonden energiegebruik is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe het pand is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn. Denk hierbij aan o.a. het energiegebruik voor verwarming en ventilatie. Gebouwgebonden energiegebruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter een gebouw presteert. Op dit moment (oktober 2016) mogen nieuwe gebouwen een EPC hebben van maximaal 0,4. De termen die hierbij horen zijn: Energieneutraal: Dit zijn gebouwen die het gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekken. Daar hoort een EPC van 0 bij. EPC=0 betekent hetzelfde als energieneutraal. BENG: Staat voor ‘Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw’. In deze nieuwe eis die vanaf 2021 van kracht wordt, krijgen gebouwen aanvullende eisen aan de maximale warmtevraag en minimale opwek van duurzame energie. Een BENG gebouw zal vergelijkbaar zijn met een EPC van 0,2. Passiefhuis: De term passiefhuis wordt gebruikt voor huizen die het gebouwgebonden energiegebruik heel sterk hebben teruggebracht. Afhankelijk van of het huis zelf ook duurzame energie opwekt, geeft dit een EPC tussen 0 en 0,4.   Gebruikersgebonden termen (Nul-Op-De-Meter en Energienota-nul) Naast gebouwgebonden energiegebruik is er gebruikersgebonden energiegebruik. Dit is het energiegebruik van apparaten die bewoners zelf gebruiken in het gebouw (o.a. wasmachine, TV, koelkast, computer, etc…). De volgende begrippen gaan over zowel het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energiegebruik: Nul-Op-De-Meter (NOM): Bij een NOM woning staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie opwekt als gebruikt (zowel voor het gebouw als de gebruikers). Er moeten nog wel kosten aan de netbeheerder betaald worden voor de elektriciteitsaansluiting, maar er mag ook nog steeds gebruikt worden gemaakt van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de kosten aan de netbeheerder, krijgen deze huizen dus jaarlijks zo'n €100,- terug! Energienota-nul (ENN): Een ENN woning lijkt erg op een NOM woning, maar produceert over het jaar heen ongeveer 500 kWh minder. In plaats van geld terug te krijgen over het jaar heen, zoals bij NOM woningen, komt de uiteindelijke energierekening voor ENN gebouwen dus uit op 0 euro. Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Frans Brouwers frans@caspardehaan.nl

Combinatiefoto_tools_CDH_1200pt.jpg
07okt

(Digitale) communicatie bij renovatie

Onze renovatie app, digitaal opnamesysteem, renovatiekalender en  programma voor cloudopslag hebben ons communicatieproces ingrijpend vereenvoudigd. We hebben hierbij  goed gekeken naar de belanghebbenden in het renovatieproces die hiermee toegang hebben tot alle benodigde informatie. Deze tools zorgen voor een veel efficiëntere informatievoorziening vanuit 1 bron. Ook tijdens ‘warme’ opname, voorbereiding, planning en uitvoering, wordt de informatie door alle betrokkenen in de cloud opgeslagen. Hiermee doen alle samenwerkende partners geen zaken meer dubbel en werkt iedereen met dezelfde informatie. Geen misverstanden meer door diverse bestanden en verschillende versies. Super efficiënte informatievoorziening vanuit 1 bron, alles in één keer goed. Deze tools zijn geen vervanging van persoonlijk contact met de bewoners maar een waardevolle aanvulling. De eerste resultaten en bevindingen zijn bijzonder positief. Welke tools we in de communicatie met bewoners inzetten, stemmen we af met de opdrachtgever en proberen zo naadloos aan te sluiten op de communicatie van de corporatie met haar huurders.  De renovatie scheurkalender  zetten we in bij situaties waar digitaal door omstandigheden niet  is handig is. De scheurkalender is net als de app ook 100% ingericht volgens de persoonlijke situatie – renovatie per huisadres. Aansluitend zullen we op korte termijn ook de hele servicecall digitaliseren. Hiermee blijven we vóór, tijdens en na renovatie optimaal in contact met de bewoners. Met de verkregen data zijn we in staat om het renovatieproces doorlopend te optimaliseren. Voor meer informatie over deze tools kunt u contact opnemen met ralf@caspardehaan.nl 

Renovatieteam_namen.jpg
06sep

Versterking renovatieteam

Kortgeleden hebben wij ons renovatieteam versterkt met 3 ervaren RENOVATIE experts: John Geris, Jurgen van der Steijn en Arie Steijntjes. Op de foto ziet u het complete renovatie team van Caspar de Haan:   John Geris (zie toelichting) Johan Struijk is een bouwkundig communicatieve uitvoerder op de bouw Sjoerd van den Heurik is een bouwkundig werkvoorbereider Jurgen van der Steijn (zie toelichting) Maarten Jansen is project coördinator Arie Steijntjes (zie toelichting) Ralf van Gogh is tender specialist Albert van de Langenberg is project coördinator Arie Steijntjes Arie geen onbekende voor veel van onze relaties in de regio, hij heeft 35 jaar ervaring in de renovatiebranche zowel bij een regionaal middelgroot renovatiebedrijf als bij een landelijke grote bouwer. Sinds 1981 heeft hij alle niveaus doorlopen waardoor hij weet hoe een renovatieproject in elkaar steekt. Arie haalt voldoening uit zijn werk wanneer hij van aanvraag tot nazorg bij een project betrokken is. Naast relatiebeheer zijn dit kerntaken die hij binnen Caspar de Haan voor zijn rekening zal nemen. Jurgen van der Steijn Mogelijk heeft u al kennis met Jurgen gemaakt. Jurgen (41) jaar en heeft al (22) jaar ervaring in de bouw. Als bedrijfsleider bij een middelgroot bouwbedrijf uit Deurne heeft hij veel ervaring opgedaan. Dit jaar is hij bij ons gestart als projectmanager voor o.a. 5 label B energie verbetering treintjes die lopen en een aantal renovatie projecten. Onze bedrijven gaan dit jaar 1200 woningen naar minimaal Energie index 1,25 brengen, hij stuurt de projectcoördinatoren aan en is zowel in het voortraject als tijdens uitvoering betrokken bij de werkzaamheden. John Geris John is 27 jaar en werkte al geruime tijd samen met Arie Steijntjes bij zijn oude werkgever. John heeft talent en al ruim 10 jaar ervaring in de bouw, hij heeft zijn diploma’s gehaald en zit vol ambitie. Hij heeft zijn praktijk ervaring opgedaan bij een groot bouwbedrijf, waardoor hij gewend is om procesmatig te werken. De laatste jaren heeft hij veel ervaring opgedaan als projectcoördinator (werkvoorbereiding & uitvoering) van binnen/buiten renovatie projecten tussen de 500k - 3.500k. Arie en Jurgen zijn de eerste aanspreekpunten als het om RENOVATIE gaat: Arie Steijntjes 06-53840773 /arie@caspardehaan.nl Jurgen van der Steijn 06-25522533 / jurgen@caspardehaan.nl 

RENDA160616_2_Cas de Haan over de renovatie bij Area.jpg
06sep

RENDA-event: Label B-renovaties zonder huurverhoging

De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is op dit moment een hot item voor corporaties. Het is vooral ook de weg er naartoe waar over wordt gediscussieerd. Meteen naar Nul-op-de-meter  (NoM), of in kleinere stappen? De volgende vraag is of je dan wel of geen huurverhoging vraagt. Tijdens het Rendakaffee op 16 juni jl. gingen Woonlinie, Area, Caspar de Haan en Moonen Onderhoud en Renovatie met elkaar in gesprek. Bij beide corporaties hebben we een renovatietrein lopen, bij Woonlinie is het partnerbedrijf Moonen dat de verduurzamingskar trekt. Caspar de Haan heeft deze rol bij Area.  Area heeft haar verduurzamingsprogramma verdeeld in het verhogen van de basiskwaliteit tijdens Planmatig onderhoud naar gemiddeld label B en bij renovaties naar A+. De hamvraag was: vraag je dan wel of geen huurverhoging? Woonlinie doet dat niet, Area deed dat wel maar speelde al langer met de gedachte om daar van af te zien. Er waren op het event ook mensen aanwezig die niet zo stellig waren, maar een meer hybride variant opperde. Een bijzonder zinvolle en sterke discussie met veel inhoudelijke argumenten die veel aanwezigen aan het denken heeft gezet.   Alle voor en tegens afwegende heeft Area later besloten om hun huidige bezit met EPA-potentie aan te pakken zonder huurverhoging door te voeren. Area wil na renovatie vooral extra aandacht geven aan gedragsverandering van de bewoners. Hiermee heeft men 100% deelname van de bewoners behaald bij het verhogen van de basiskwaliteit tijdens Planmatig onderhoud naar gemiddeld label B.  Lees hier meer over het event op 16 juni  Lees hier het hele artikel: ‘Area: kleine label b-renovaties zonder huurverhoging’ 

CdH_veghel_08.jpg
14jul

Renovatie 35 woningen Area Veghel

Na afronding van een ingrijpende wijkvernieuwing door woningbouw corporatie Area, werd het ‘lintje’ in de totaal vernieuwde Oranjewijk in Veghel 9 juli jl. feestelijk doorgeknipt door burgemeester Adema. Alex Hulshoff, projectleider bij Area, over dit project dat sinds 2010 loopt: “we hebben eerst circa 250 woningen moeten slopen en deze vervangen door uiteindelijk 196 nieuwbouw woningen. De 35 resterende huizen zijn ingrijpend gerenoveerd. De samenwerking met renovatiepartner Caspar de Haan heeft een mooi resultaat opgeleverd. Naast vakmanschap en organisatiekracht, vooral de oogst van een optimale voorbereiding in combinatie met open communicatie, zowel onderling als naar de bewoners. Het eindresultaat, kort samengevat:  van saai naar fraai, mag er absoluut zijn.” Caspar de Haan is medio februari 2016 gestart met de renovatie van 35 woningen aan de Wilhelminalaan en de Bernardstraat. Naast het feit dat daken en ramen energetisch zijn verduurzaamd en de gevels gekeimd, zijn ook veel andere bouwkundige zaken aangepakt. Om er een paar te noemen: nieuwe bekleding van de dakkappellen en het vervangen van daken op de schuren en dakkapellen. De complete buitenschil is ingrijpend aangepakt waarbij de buitengevel wit is geworden en het dak oranje. Alle erfafscheidingen en brandgangen zijn vernieuwd en door energetische maatregelen zijn de woningen veel beter geïsoleerd. Opgeteld zijn er door als Caspar de Haan onderhoud & renovatie veel afzonderlijke disciplines ingezet. Wat dit project echt bijzonder maakt is dat de 35 huizen worden bewoond door gezinnen met maar liefst 14 nationaliteiten. Albert van de Langenberg (projectleider Caspar de Haan) over  het project: “communicatie met de bewoners was hier echt de uitdaging. In de aanloop naar het project hebben 2 medewerkers van Area, Joost Herckenrath en Lisette Brus, ontzettend goed werk verricht door de werkzaamheden en mogelijkheden met alle bewoners te bespreken. Uiteindelijk was iedereen akkoord waarna wij aan de slag konden. Hiernaast hebben we met hen samen een bewonersavond georganiseerd. Een prima start van een project waarvoor we tevens een helder projectboek hebben gemaakt met weinig tekst waarbij de aanpak vooral door foto’s is verbeeld. De planning is enigszins opgeschoven door het slechte weer, maar we hebben de woningen uiteindelijk binnen deadline kunnen opleveren. Een project waar we met recht trots op kunnen zijn.” 

De zekerheden van Caspar de Haan

Kengetallen

Kengetallen

Werkgebieden

Naamloos.png

Keurmerken

Keurmerken

projecten

Onze referenties

trots op

voor wie wij werken